måndag 24 april 2017

Höjda polislöner – verkningslös quick fix

POLISKRISEN
”Jag vill bli polis för de tjänar så bra”, sa ingen någonsin.  Trots detta har ändå ett stort antal personer valt polisyrket. När det nu sker massavhopp, 8 av 10 poliser funderar på att sluta, skyller man på den dåliga löneutvecklingen. Att låg lön riskerar att skapa låg arbetstillfredsställelse är välkänt, så politikerna försöker trumfa varandra i hur mycket man vill höja lönerna (och hur många nya poliser man vill anställa).  Det finns bara ett litet krux: hög lön medför inte automatiskt hög arbetstillfredsställelse. 

När vi tittar på polisernas nuvarande arbetssituation framstår den som rätt bedrövlig. Vi ser att rättsväsendet misslyckats med att skapa effektiva regelverk. Poliser vittnar om hur gripna brottslingar släpps, fortare än poliserna hinner tillbaka till sina skrivbord. Om hur konsekvenser för minderåriga kriminella är nästintill obefintliga. Om generella straffrabatter för dussinbrott. Hur påverkar det polisens upplevelse av att utföra ett betydelsefullt arbete?

Vi ser också att de regelverk som faktiskt finns inte upprätthålls. Tänk kravallerna i Rinkeby där polisen avvaktade medan butiker plundrades. Tänk utrymningen av Sorgenfrilägret. Tänk migranter som hävdar att de är minderåriga och behandlas därefter. Det är föga förvånande att polisen upplever att de kriminella skrattar åt dem. Hur påverkar det känslan av arbetsstolthet?

Slutligen ser vi hur poliserna nedvärderas; det förekommer uppgifter om allt från brist på skyddsutrustning till att misshandlade poliser nekas skadestånd. Hur påverkar det upplevelsen av att vara en respekterad medarbetare?

Ovanstående strukturella faktorer sänker polisyrkets status och minskar de enskilda polisernas arbetstillfredsställelse. För att vända utvecklingen behöver vi sluta förvägra våra poliser känslan av att deras yrke är meningsfullt och att deras arbetsuppgifter viktiga.

Tillsätt en ny rikspolischef. Bortse från partiboken och välj en person med stabil ryggrad som kan vinna tillbaka det förtroende som nuvarande chef raserat.  

Återanställ civil personal för att sköta administrativa uppgifter. Vi kan inte trolla fram fler poliser. Men vi kan frigöra polisiära resurser så att poliserna kan få fokusera på att förebygga och bekämpa brott.

Se över befintliga regelverk och skjut till resurser så att dessa kan upprätthållas. Säkerställ att polisens insatser efterföljs av konkreta och synliga resultat så att de upplever att deras arbete är betydelsefullt.

Höj antagningskraven till polishögskolan. Låt kraven spegla att polisen är en yrkeskår bestående av högt kvalificerade personer.

Höj lönerna. Lönen är en hygienfaktor – ignorera inte den bara för att det inte är problemets huvudorsak.

Den som väljer att bli polis har accepterat att potentiellt utsätta sig för livsfara, för din och min trygghet. Den uppoffringen är inte i första hand kopplad till ett lönekuvert och vi kan därför svårligen köpa den. Nej, det poliserna behöver i första hand är att få känna arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet. Enskilda poliser och polisen som helhet behöver få uppleva att de vinner segrar och når framgång.  Först då kommer avhoppen att minska och förutsättningarna för att bygga upp en stark och livskraftig organisation att finnas.

Och kanske, kanske kan terrordådet i Stockholm, den kompetens som polisen uppvisade och den uppskattning som de rönte, vara början på en sådan positiv utveckling? Lås oss hoppas det!

onsdag 4 januari 2017

Polisen friskriver brottslingar från ansvar

Man skulle kunna tänka sig att när polisen analyserar orsakerna till senaste tidens fyrverkeriattacker så skulle de kraftfullt fördöma dessa, speciellt eftersom det drabbat allt från polisens egna till små barn. Men i stället läser jag med stigande förvåning hur de i allmänhet väljer att friskriva de kriminella från allt personligt ansvar.

Ta till exempel polisen Göran Svensson som uttalar sig i Kristianstadsbladet:
– Jag tror inte man förstår vad man utsätter folk för. Det kan bli otroliga skador och det här har gått lite överstyr.

Nej nej, den som skjuter en polis i ryggen gör det alltså för att skämta lite. Inte kan han (för det är oftast en han) förstå att det skulle kunna vara farligt!

Joakim Danz, Boråspolisens inre befäl, är inne på samma spår:

”– Det är ju inte lagligt att skjuta raketer. […] Jag tror att föräldrar och skolor måste informera om vad som gäller. Det är nog den vägen man får gå”,

Så om vi bara kunde samla personerna och se till att de blir informerade om att det är olagligt att skjuta så kommer de genast att sluta. Se där – en enkel och trevlig lösning på problemet. Att ingen har tänkt på det tidigare!

Hans Lippens, polisens presstalesperson i region Väst, känner också ett behov av att informera. Och han tar ifrån tårna när han fördömer handlingen:

– Om man skjuter på en balkong eller ett fönster kan de gå sönder och det kan börja brinna. Så det här är verkligen ingen rolig utveckling

Och i en annan artikel: 

SVT har tidigare i veckan rapporterat om hur polisen fått in flera anmälningar i Göteborg rörande personer som medvetet ska ha skjutit raketer mot folk.
– Det här är ett riktigt ofog och det blir allt vanligare dagarna för nyår.”
Ingen rolig utveckling? Ofog? Som att det rörde sig om ett gäng tolvåringar som lade ettöres smällare i folks brevlådor.

Man kan visserligen dö av skadorna efter en raket, men om man inte fått några direkta fysiska skador är det väl inte mycket av att bråka om, tycks polisen mena:

” – När han ville att de skulle sluta så började de skjuta på honom i stället, säger Boråspolisens inre befäl Joakim Danz.
Mannen ska ha klarat sig utan fysiska skador men valde att kontakta polisen som nu har tagit upp en anmälan om ofredande.”

Det tar inte upp en anmälan om försök till (grov) misshandel. Inte mordförsök. Utan om ofredande. Det är samma rubricering som om du vill anmäla att någon skickar ovälkomna brev till dig. Det vanligaste straffet för ofredande är böter. Rimligt.    

Och i Borås tidning understryker de intervjuade att de vänligt och trevligt bett ungdomar sluta. Som om det vore skäligt, eller till och med befogat, att bli attackerad med raketer om man är aggressiv när man ber någon sluta skjuta…  

– Min dotter är rädd för fyrverkerier och vi bad dem därför att sluta. "Snälla, skjut inte", sa jag. Men de lyssnade inte och när de var på väg därifrån sköt de plötsligt mot oss, berättar mamman.[…] Mamman understryker att hon bad pojkarna vänligt men inte fick någon reaktion.

Och senare, i samma artikel:

– Han var inte otrevlig, inte på något sätt, utan vädjade vänligt till dem att sluta. Då svarade en bara: "ta hit hundjäveln då". Min man svarade inte och helt från ingenstans började de skjuta raketer mot honom.

Enligt polisen handlar det alltså om att den som använder raketer som vapen inte skulle förstå att det kan vara farligt. De tonar ned allvarligheten i agerandet genom att kalla det för ofog och ofredande, begrepp som för tankarna till pojkstreck snarare än grovt kriminellt beteende. Och den som blir attackerad förväntas dessutom ha vinnlagt sig om en vänligt och icke provokativt agerande.

Därmed blir strategin för att hantera detta inte, som man skulle hoppas, att sätta dessa kriminella bakom lås och bom. Nej då, strategin är, som så ofta förr, information och dialog. Förmodligen utifrån tankegången att om man använder samma strategi tillräckligt många gånger så måste den ju förr eller senare fungera…

We shall overcome, we shall overcome,
We shall overcome someday;
Oh, deep in my heart, I do believe,
We shall overcome someday.

fredag 7 oktober 2016

Rullstolsburna kvinnan i Visby blev inte våldtagen

SAMTYCKESLAG
Att de fem – sex män som anmälts för att ha våldtagit en rullstolsburen kvinna i Visby har släppts är knappast förvånande. För utifrån nuvarande lagstiftning har hon förmodligen inte blivit våldtagen. Jag är övertygad att hon inte deltog frivilligt och jag är övertygad om att hon uppfattar det som att hon har blivit våldtagen. (Och personligen anser jag att hon har blivit det.)

Men det som många verkar missförstå är att inte delta frivilligt, att inte ha samtyckt eller att inte vilja ha sex, inte gör det till våldtäkt i juridisk mening.  

Inte ens om det var möjligt att bevisa att hon inte ville, eller om männen skulle erkänna de faktiska omständigheterna (att de hade sex med henne och att hon sagt nej) är tillräckligt för att det ska anses vara en våldtäkt.

Nej, åklagaren måste leda i bevis att männen förstått att hon inte ville, vilket konkret innebär att hon måste ha sagt nej tillräckligt tydligt, samt att det måste ha förekommit någon form av våld. (Undantaget är om hon anses ha befunnits sig i ”hjälplöst tillstånd”.) Och dessutom måste åklagaren kunna bevisa att de hade uppsåt att våldta henne – det vill säga att de våldtog henne ”med flit”.

Så nej, jag är inte alls förvånad över att männen har släppts, och även om alla misstankar mot dem inte är avskrivna så förväntar jag mig inte en fällande dom. Domstolarna ska inte döma efter allmänhetens moral eller känslor. Deras arbete är att förhålla sig till lagen. Och så här ser vår lag ut.

Det som däremot är förvånande är att många av de människorna (inte minst på högerextrema sajter) som är djupt upprörda över att männen sannolikt inte kommer att dömas för våldtäkt – samtidigt är lika upprörda över förslaget om en så kallad Samtyckeslag. Ett förslag som ”gör det straffbart att ha sex med någon som inte frivilligt deltagit i akten.” (Mårten Schultz, 7/10, SvD)

De protesterar alltså kraftfullt mot ett lagförslag som ligger i linje med deras eget rättsmedvetande – att ha sex med någon som inte vill ha sex är våldtäkt. En lag som skulle innebära att det kvinnan utsattes för faktiskt inte bara moraliskt – utan även juridiskt – skulle betraktas som våldtäkt. Det är beklämmande paradoxalt. På samma tema:
Otillständigt att jag får göra vad jag vill med din kroppMän som inte förstår ett nej bör dömas till institutionsvård | Så undviker du våldtäkt i sommar | Kvinnor kan inte våldta | Taxichaufförens oförtjänt goda rykte | 


Fakta: 

SOU 2016:60 - Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
Analys av Mårten Schultz: Radikalt nytänkande när våldtäkt försvinner ur lagboken

torsdag 6 oktober 2016

Otillständigt att jag får göra vad jag vill med din kropp

SAMTYCKESLAG
Oroar du dig för att du ska bli hembjuden till någon och att personen sedan ska ändra sig och anmäla dig för hemfridsbrott? Eller bekymrar det dig att du kanske kommer att få en present och givaren ångrar sig och oväntat anmäler dig för stöld? Inte det? För samtidigt är det många som oroar sig hemskt, hemskt mycket för konsekvenserna av att likrikta våldtäktslagstiftningen med ovanstående nämnda lagstiftning. Vilket, minst sagt, är en smula ologiskt. 

Enligt befintlig lagstiftning är det tillåtet att ha sex med vem som helst, fram tills att personen agerar på ett sådant vis att personen som våldtar faktiskt förstår att hen begår en våldtäkt. Generellt krävs det att personen försöker freda sig med våld och att för att personens ”nej” ska vara giltigt så ska hen bokstavligt talat säga "nej" och dessutom aggressivt och högljutt. Utgångspunkten i dag är alltså att människors kroppar är tillgängliga. Och det är den utsattes ansvar att agera tillräckligt tydligt för att den som begår våldtäkten ska förstå att hen inte vill.

(Därefter måste uppsåt bevisas - det vill säga att det inte räcker att den som våldtar har våldtagit, utan det måste ledas i bevis att den som våldtar medvetet valde att våldta. Till skillnad från t.ex. Norge där det redan i dag räcker med att oaktsamhet: Att den som våldtar borde ha förstått att hen genomförde en våldtäkt.)

Förändringen med samtyckeslagen handlar om att ändra utgångspunkten till att människors kroppar inte är tillgängliga. Det blir alltså inte längre lagligt att han sex med vem som helst fram tills den personen säger ”nej” och protesterar. Utan lagligt blir det först när personen har samtyckt – antingen genom att säga det – eller förmodligen vanligare – via kroppsspråk och agerande demonstrerat att hen samtycker.

Förändringen går alltså helt i linje med hur vi betraktar de flesta andra brott. Utgångspunkten för t.ex. rån är att människor inte vill lämna ifrån sig dyrbarheter till främmande människor helt frivilligt. Det betyder inte att människor inte helt frivilligt kan ge bort sina smycken, men den som blir rånad behöver inte ta till våld mot rånaren eller på annat vis kraftigt markera, för att det ska räknas som ett rån och inte en gåva. På samma vis är utgångspunkten att du inte har rätt att beträda mitt hem/använda min bil/äta min mat osv, och jag har därför inte särskild skyldighet att med våld och kraftigt nekande hindra dig från att göra något av detta för att det ska räknas som ett brott. Det blir ett brott för att jag inte har bjudit in dig, givit dig tillåtelse att använda min bil eller frågat om du är hungrig. 

(I inget av dessa fall krävs det heller att jag explicit säger ”ja”. Det räcker med att jag påvisar samtycke genom att öppna dörren och ge dig en kram, genom att räcka dig bilnycklarna eller ställt fram en extra tallrik.) 

Så i en rättegångssituation kommer att beviskraven inte att vara lägre eller förändras på andra vis. Ord kommer fortfarande att stå mot ord. Och det är fortfarande den som anklagar som har bevisbördan. Det finns ingen anledning att anta att det skulle påverka rättssäkerheten och det är inte säkert att en enda person till kommer att dömas. Ändå menar jag att det är en synnerligen viktig lag.

Detta beror på att jag vill att utgångspunkten för mig och min kropp, likväl som min egendom, ska vara att jag som bestämmer över den. Att jag är fri att göra vad jag vill och avstå från det jag inte vill. Utifrån det blir det orimligt med den befintliga utgångspunkten: att andra får göra vad de vill med min kropp tills jag varit tillräckligt tydlig i tal och handling för att få dem att förstå att jag inte vill ha sex med dem.

Samma sak vill jag ska gälla för dig och din kropp. Jag kan ur ett moraliskt perspektiv inte försvara att jag skulle har rätt att göra vad jag vill med din kropp tills du tillräckligt tydligt i tal och handling förmått mig att sluta.

Eller, för att följa min tidigare liknelser: Att utgångspunkten skulle vara att andra får ta eller använda mina saker, tills jag varit tillräckligt tydlig i tal och handling för att få dem att förstå att jag inte vill lämna ifrån mig mina värdesaker till dem.

Hur kan min (och din) kropp i ett fritt, demokratiskt samhälle sakna detta grundläggande skydd, och hur kan våra ägodelar vara mer skyddade än sagda kroppar? Det finns inget rimligt svar.  Det är otillständigt. 


måndag 5 september 2016

Det krävs en särskild form av mod för att strunta i den lagstadgade tillgängligheten

Den politiska korrekthetens piska viner över den svenska samhällsdebatten. Den tvinga in alla i samma smala åsiktskorridor, och endast de som har ”rätt” åsikter tillåts yttra sig. Då blir karaktärsdrag som civilkurage, mod och sunt förnuft på gränsen till utrotningshotade. Det är naturligtvis förödande för demokratin – så väl som yttrandefriheten – och det är därför med försiktig optimism jag följer de organisationer som inte böjer sig för dessa krav utan i stället implementerar och upprätthåller sina egna värderingar.

En förebild på området är kommunala Ekerö Bostäder. Den tidigare ledning bestod av ängsliga syltryggar som sprätte skattepengar omkring sig på ett direkt ansvarslöst vis. Ett exempel av många är hur de lade pengar på att tillgänglighetsanpassa tvättstugan i Gustavalund: genom en ramp vid entrén, en spärr för att ställa upp den tunga dörren och en toalett anpassad för personer med funktionsnedsättningar. Den nuvarande ledningen har, gudskelov, vågat slänga denna överdrivna minoritetshänsyn över bord, och motverkar aktivt de synnerligen överdrivna lagar som finns på tillgänglighetsområdet.

Därför har de till exempel tagit bort den uppställningsspärr som funnits för att underlätta för in- och utpassage till tvättstugan. Den officiella förklaringen är att dörren lämnats uppställd, vilket medfört att barn tagit sig in och lekt med maskinerna. Att sätta upp en lapp och be oss boende stänga dörren efter oss eller be områdets föräldrar att hålla uppsikt över sina barn, kom som tur var aldrig på tal. För som förälder hade jag naturligtvis ansett det vara fullständigt oacceptabelt om hyresvärden försökte sätta upp riktlinjer för hur mina barn får använda bostadsbolagets faciliteter. En sådan strategi hade för övrigt riskerat att lösa grundproblemet – barn som oövervakat befinner sig i tvättstugan – och då hade vi fortfarande riskerat att snubbla över rullatorer när vi tar hand om vår tvätt.   

Representanter för Ekerö Bostäder gav mig förövrigt det förnuftiga rådet att använda en stor sten när jag behöver ställa upp dörren. Det ska jag naturligtvis testa så fort min rygg är så pass bra att jag kan böja mig ner. Jag ser alltså fram emot november när jag förhoppningsvis kommer att kunna använda tvättstugan igen!

Jag vill understryka att jag naturligtvis inte har något emot personer med funktionsnedsättning, några av mina bästa vänner har funktionsnedsättningar, men nog kan alla hålla med om att tvättstugan i första hand är till för de unga och friska barnfamiljerna – vi som arbetar och betalar skatt – snarare än de med rullator, de rullstolsburna eller de som av andra orsaker drar oförtjänt nytta av tillgänglighetsanpassningen!

Det är alltså med glädje och lättnad som jag, och många med mig, ser fram emot ytterligare initiativ från Ekerö bostäders nya ledning – även om dessa inte är i linje med PK-fanatikernas önskemål. 

                                                                                      HANNA-KARIN GRENSMAN


------------------------------------------------------------------
Bakgrund
Ett par hundra meter från Ekerö Centrum, i kanten av Ekebyhovs slottsskog, ligger radhusområdet Gustavalund. Det är på många vis idylliskt, med prunkande grönska som hänger över gångvägarna och lekande barn. Bilar göre sig icke besvär. Hälften att husen är bostadsrätter och andra hälften förvaltas av Ekerö Bostäder. 

För ungefär ett och ett halvt år sedan byttes ledningen ut. Och sedan dessa har det varit en ständig försämring i området. Funktion efter funktion försvinner och ersätts inte. Hyresgäster vittnar om hur de blivit arrogant och oförskämt bemötta av bostadsbolaget. Den gamla personalen har bytts ut mot ny. Enkäter har konstruerats för att ge de svar som bostadsbolaget vill ha, snarare än att fånga upp vad hyresgästerna tycker. En ny policy som går ut på att inte säga till hyresgästerna vad de inte får göra har, enligt uppgifter från bostadsbolaget, implementerats. Pengar har slussats från bostadsbolaget, via tekniska nämnden, till vägarbete i andra delar av kommunen.  Ekerö Bostäders nya VD är för övrigt en av de förtroendevalda i tekniska nämnden på Ekerö och chef för fastighetskontoret. 


Jag har ingen aning om vad detta betyder, varför utvecklingen ser ut som den gör. Men den gör mig en smula irriterad, vilket möjligtvis framkommer i texten ovan. 

söndag 4 september 2016

30-talet ringde och vill ha tillbaka sin ideologi

KULTURDEBATT
Separatism är begreppet à la mode. Det anses moraliskt att separera grupper i jämställdhetens namn, en dygd att skapa trygga rum för människor att agera i, och livsnödvändigt att hjälpa minoriteter att bjuda motstånd mot förtrycket.

Ta exemplet med att dela upp eleverna efter kön under idrottslektionerna – något som har skett i Sverige och något som fortfarande sker – på vissa skolor likväl som i den organiserade föreningsidrotten. Många argument för denna separatism handlar om att man vill värna flickorna. Flickorna ska inte behöva utsättas för de mer hårdhänta och aggressiva pojkarna. I stället ska de i lugn och ro få möjlighet att utveckla sin fysiska kompetens.

På den kommunala Bjärehovsskolan i Bjärred är flickor och pojkar uppdelade på en stor del av idrottslektionerna. Rektor Ann-Louise Raquette Berlin motiverar beslutet:
”– Eleverna känner sig trygga och har möjligheten att vara där de känner sig bekväma. Ett resultat är att vi har ett högt deltagande på lektionerna och ett högt betygsresultat som är lika för tjejer och killar […]” (Sydsvenskan, 3/9)

Som notorisk idrottsskolkare – med bristande koordination likväl som kondition – kan jag absolut se ett värde i att få idrotta i en grupp med individer på min nivå. Jag hade både upplevt det tryggare och lärt mig mer. Och egentligen är det väl inte annorlunda än av elever under 90-talet separerades – till exempel i grupper för allmän respektive särskild matematik – utifrån kompetensnivå och fallenhet. 

Så jag förstår separatisterna önskan att dela upp ungdomarna. Men i vår iver att säkerställa att ungdomarna får idrottslektioner och föreningsidrott anpassad efter deras kompetens, så delar vi in dem efter… kön.

Det är fullkomligt bisarrt – som om det fanns ett kausalt samband mellan könet på individnivå med idrottskompetens – som om kön var en kompetens. Eller menar dess förespråkare på allvar att det bästa för Sanna Kallur och Sarah Sjöström vore att delta i flickgruppen på gympan? Eller för den delen, att pojken som aldrig hållit i en boll och helst vill sitta under ett träd och lukta på blommorna, kommer att frodas i en miljö där allt handlar om att var hårdast, tuffast och snabbast?

Ett annat aktuellt exempel:
”’Hos oss är vita människors åsikter inte välkomna’, skrev Makthavarna, en separatistisk nätplattform för så kallade rasifierade, i Nöjesguiden när de lanserades för två år sedan: ’Vi som rasifieras hamnar i skuggan och tas inte på allvar av den vita kroppen.’ […] ’De som inte själva har upplevt rasism ska inte heller få uttala sig.’” (SvD, 2/9)

Det är inte för inte som det är förbjudet att diskriminera på grund av hudfärg i Sverige. Att utsättas för rasism och bli illa behandlad på grund av något som man inte har valt och inte kan påverka, är naturligtvis allt från irriterande till djupt obehagligt och kränkande. Jag kan också sympatisera med känslan av att vilja tala om dessa svåra upplevelser i ett ”tryggt rum”, det vill säga där endast de som delar upplevelsen av att bli uselt behandlad på grund av hudfärg har tillträde. 

Men i vår iver att säkerställa att människor som blivit illa behandlade på grund av sin hudfärg får trygga rum, så avgörs tillträdet till dessa rum efter… mängden melanin i huden. Alltså vilken nyans av svarta de är.

Igen är det naturligtvis fullkomligt absurt. Svart hudfärg medför inte automatiskt vissa upplevelser – som utsatt för rasism – och vit hudfärg innebär inte automatiskt frånvaron av den samma. Det saknas helt enkelt ett kausalt samband mellan individens hudfärg och utsatthet för rasism. Vilket varje någorlunda begåvad människa förstår.

Jag kan heller inte föreställa mig att annat än att de som man egentligen vill tala med i dessa trygga rum är de som har dåliga erfarenheter liknande de som man själva har. Till exempel andra som blivit utsatta för rasism på grund av sin hudfärg och därför har förståelse för de tankar och känslor som kan komma av det. Att tala med någon som råkar ha samma hudfärg som man själv har – men som aldrig råkat ut för rasism – det verkar däremot en smula meningslöst. För hur ska de kunna förstå? 

Meningsfull, förnuftig och icke-diskriminerande separatism innebär att dela in människor i grupper och inkludera, respektive exkludera, på grund av deras upplevelser, kompetens eller liknande. Inte på grund av könstillhörighet, hudfärg, sexuell läggning eller andra godtyckliga grunder som inte säger ett dugg om individens erfarenheter, uppfattningar eller kompetens. 

Att dela upp individer på dessa grunder är förvisso så pass vanligt att det inte är konstigt att vi då och då trillar dit och får för oss att godtyckliga, ogenomtänkta uppdelningar skulle ha någon form av relevans. Men det är patetiskt att vidhålla ett medvetet agerande som diskriminerande skitstövel, när det så tydligt handlar om slentrianmässig intellektuell lathet och allmänt oförstånd.  Skärpning anbefalles! Mer om identitetspolitik och rasism: