måndag 28 september 2015

Att spela rock'n'roll är inte tillräckligt när svarta kängor stampar takten

Det påstås att vi redan befinner oss i det tredje världskriget. Utan formell krigsförklaring ut-spelas det mellan västvärldens stater respektive terrorgrupper och IS. Människor flyr från krig och fattigdom från Mellanöstern och Afrika med sikte på Europa. Samtidigt mobiliserar nazisterna åter igen. Tiden är turbulent, subversiv och omdanande. Svarta kängor stampar takten.

Stor kritik skapar normer och omdanar vår sociala tillvaro, likväl som vårt dagliga liv, menar kritikern Tomas Forser. Uppdraget är att fördjupa sig i, och reflektera över, kulturen i stort, skapa debatt och begripliggöra världen. I det offentliga samtalet har kritiken rollen av förenande intellektuell plattform, i syfte att skapa perspektiv ur vilket världen betraktas. Den skandinaviska kultursidans blandning mellan kulturbevakning och politisk debatt fungerar även som en autonom motvikt till ledarsidan.När vi betraktar kulturjournalistiken ur detta perspektiv behöver således samhället det intellektuella, kulturella samtalet för att blir begripligt, själva kulturjournalistiken blir en fond för att förstå världen. En nödvändig vägvisare i en fragmenterad och snabbt förändrande omvärld.

Människor hämtar inte längre tvunget sin information från en gemensam offentlighet utan söker snarare bekräftelse för sina åsikter. Ur detta perspektiv följer även att kulturjournalistiken kan spela en roll för att skapa en dialog i det offentliga samtalet i förhållande till maktens hierarkier.

Dialogen har blivit så polariserad, att jag menar att det finns skäl att tala två monologer: ”Traditionell media” som i skarp kontrast till anonyma bloggare, så som ”Julia Ceasar” och hatsajter som Dispatch International och Avpixlat, beskriver varsin diametralt annorlunda verklighet. Publicerade texter tolkas och bedöms utifrån en politiserad position, med världshändelserna som kuliss. Tonläget har skruvats upp. Forser menar vidare att i ett ideologiserat samhällsklimat blir kritiken ett effektivt vapen, som förmår tysta lika väl som att lyfta. Med stort medialt genomslag. Vi står inför ett demokratiskt problem. Svarta kängor stampar takten.

Kritiken är ett diskursivt maktspråk och det råder en motsättning mellan den som har tillgång till språkligt kapital och de som inte har det - vem som får tala och varpå denna legitimitet vilar. De tidigare nämnda hatsajterna – ”alternativmedia” – hävdar maktmissbruk från etablissemanget och en exkludering från det offentliga samtalet. Men kultursidorna är inte längre förbehållna en liten intellektuell krets, utan vänder sig till en mångfacetterad offentlighet. Internet har medfört en demokratisering av det offentliga rummet, med låg tröskel för att delta i det offentliga samtalet, likväl som en ny närhet mellan kritikern och det granskade objektet. Dagspressen har omdanats till mediefabriker med lönsamhetskrav – flest ”klick” vinner. Kritikernas tidigare hänsynslöshet tillåts inte längre på kultursidorna – utan återfinns endast i bloggar. Så som hos den tidigare nämnda ”Julia Caesar”. Svarta kängor stampar takten.

Det nya medielandskapet har förändrat det samhälleliga samtalet, kulturjournalistikens makt har förändrats, försvagats och omformats. Något som konflikten mellan Niklas Orrenius respektive ”Julia Caesar” tydligt visar. Kritikern som ett enfant terrible, en rock'n'rollens Jerry Lee Lewis, som med spetsiga formuleringar begår lustmord, må vara aldrig så roande, men den nya medielogiken innebär att kulturjournalisten som konsumentinformatör i stort sett är obsolet. Kritikerns roll, menar jag, bör istället fungera som en motmakt till utbredningen av de svarta kängornas auktoritära tänkande. Att låta själva essäistiken vara motstånd. Det hävdas att all god journalistik är icke-ideologisk, men jag menar att det bör finnas utrymme för det fria ordets försäkran.

Det kulturjournalistiska skrivandet, grundläggande för den demokratiska förståelsen, kräver mod. Mod att våga redovisa sitt perspektiv och sina tankar – även när dessa är kontroversiella och subversiva. Mod att verka på en starkt polariserad arena. Men det kulturjournalistiska skrivandet behövs som en demokratisk röst. För meningsskapande i en kaotisk tid. Att spela rock'n'roll är inte tillräckligt när svarta kängor stampar takten.  

Inspirerat av:
Hemer, Oscar & Forsare, Malena (red.) (2010). Kulturjournalistikens gränser. Umeå: H:ström
Forser, Tomas (2002), Kritik av kritiken. Gråbo: Anthropos

Photo: Jasmaine Mathews

onsdag 1 juli 2015

Ingen riktig man, eller?

Jag vaknade i morse och var arg redan från början. Jag hade drömt något jag inte tyckte om. Jag drömde att Sophia, Anne och Stina var i Almedalen och att jag var hemma.

När jag vaknat insåg jag att så verkligen var fallet, och att jag i allra högsta grad var avundsjuk. Avundsjuk på dem och på deras partners som har ett gemensamt intresse av samhälle och politik. Ett intresse som gör att de väljer att besöka Almedalen tillsammans. Medan jag får stanna hemma med bebis för min man har noll och inget intresse av att åka dit.

Nå, är det då hela världen att jag och min man har få gemensamma intressen? Nej, som jag har skrivit om innan, så tycker jag inte det. Men det som slog mig, så här två år senare (jag är snabb som en vessla), är att medan jag blir kritiserad för att jag inte delar några av min mans intressen så har min man aldrig blivit kritiserad för att han inte delar mina.

Ingen ifrågasätter att han inte vill åka till Almedalen för min skull, att han sällan läser de texter jag skriver eller att han inte alls är intresserad av långa diskussioner om klassiska litterära verk. Inte ens jag.

Frågan är hur jag kan skriva en lång text där jag försvarar mig själv som fru för att inte ha samma intressen som min man – utan att ens reflektera över att han inte har samma intressen som jag har. Att det handlar om oss, inte om mig?

Och slutligen, varför är min spontana känsla att det är Sophia, Anne och Stina som är avundsvärda och inte Mattias, Hampus och Jonas?

Something is rotten osv…

tisdag 30 juni 2015

Hyfsa språket, RFSU!Vi kan tala om lagen som innebar att personer som ville byta kön tvingades genomgå en sterilisering. Vi kan tala om den utifrån mänskliga rättigheter, internationella konventioner och svenska lagar. Vi kan tala om den från historiska, sexualpolitiska och samhällsekonomiska horisonter. Och det finns sannerligen skäl att tala om den utifrån etiska och moraliska perspektiv.

Men, nota bene, ingen som ville byta juridiskt kön blev tvångssteriliserad. Ingen tvingades, inte på grund av handlingen, och absolut inte på grund av tanken, viljan. Däremot var medgivande om sterilisering en förutsättning för att få byta juridiskt kön. Vilket må vara en liten, men avgörande, distinktion.

De 800 individer som ni refererar till blev inte tvångssteriliserade. För hur vi än väljer att se på valet, hur vi än väljer att kategorisera det, så hade de berörda individerna ett val.

Mitt syfte är inte att trivialisera de utsattas situation eller svårigheterna i att tvingas välja bort något så essentiellt, men det är inte heller rimligt att trivialisera det faktum att människor faktiskt, för inte så länge sedan, tvångssteriliserades i ordets mest fruktansvärda bemärkelse.

Ord är viktiga. Välj dem nogsamt.

torsdag 25 juni 2015

Lite jävla tacksamhet


Min största drivkraft här i livet är frustration gällande sakernas tillstånd. Jag är utan tvivel en grinig gammal tant som har synpunkter på det mesta - och kritiserar åtskilligt. Allt från allmän kravlöshet i samhället, digital övervakning och byggande av Förbifart Stockholm, till icke evidensbaserad missbruksbehandling och vår, nästintill, vettlöst naiva utrikespolitik. Men trots det är jag, i grund och botten, tacksam.

Jag är tacksam för att slumpen gjorde att jag föddes i Sverige, på ett rent sjukhus av utbildade läkare. Jag är tacksam för att jag har haft tillgång till många års avgiftsfri utbildning: från grundskola och hela vägen upp till universitetet.

Jag är tacksam för att jag har rösträtt. Och tacksam mot alla dem som historiskt – likväl som idag - kämpar för lika rättigheter. Jag är tacksam för alla fritidspolitiker som lägger oavlönade timmar för att skapa ett bättre samhälle. Jag är tacksam för fri föreningsrätt. Jag är tacksam för rätten att skapa företag. Jag är tacksam för att jag får välja vad jag vill tro på.

Jag är tacksam för att jag hela mitt liv har haft tillgång till mer eller mindre avgiftsfri sjukvård av hög kvalitet. Jag är tacksam för svensk mödravård, för föräldrapenning och för allmän förskola. Likväl som jag är tacksam för möjligheten till vårdnadsbidrag.

De mänskliga rättigheterna – som med viss slarvighet kan sägas ligga till grund för allt det som gynnar mig - är inte naturgivna. För hundra år sedan existerade de inte och de kommer inte nödvändigtvis att bestå för alltid. Jag är tacksam mot de människor som med hårt arbete och beslutsamhet skapade FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Jag är tacksam för att jag lever i ett land som ratificera de mänskliga rättigheterna och jag är tacksam för varje tjänsteman som väljer att tillerkänna mig mina rättigheter. Slutligen är jag tacksam för varje gång som du väljer respektera mina rättigheter när vi möts på gatan.

Att inte vara tacksam skulle innebära att jag osynliggör de val och de uppoffringar, som andra människor gör i förhållande till mig. Att låtsas som att de valen inte görs vore synnerligen inbilskt – och bygger på en tanke att jag skulle viktigast även utanför min privata värld. Den som inte kan känna, eller erkänna, tacksamhet gentemot det som är givet en, stort eller smått, rättighet eller inte, är därmed på en gång en lika ynklig som egenkär människa.

Märk väl; min tacksamhet tvingar mig inte att leva stående på knä. Min tacksamhet hindrar mig inte från att uttrycka kritik, från att försöka förändra, från att kräva mina rättigheter. Min tacksamhet handlar blott och bart om det absoluta faktum att jag har många människors val att tacka för allt jag åtnjuter.

Att vara tacksam. Att kräva sin rätt. Det är ingen antinomi - det är ett axiom.

Foto: Ina Hertel

lördag 14 mars 2015

Halmgubbe från höger - Teodorescu om strukturer

"Jag tror inte på strukturella förklaringsmodeller. Jag tror inte att blonda medelålders män alltid är förövare, inte heller att mörkhåriga unga kvinnor alltid är offer."

Strukturella förklaringsmodeller innebär inte att alla i ett specifikt segment är helt bundna av just den strukturen. Att det t.ex. finns strukturer som gör det svårare att få ett arbete om man har ett utländskt klingande namn betyder inte att det är omöjligt för alla dessa att få ett arbete, eller en topposition för den delen. Inte heller existerar det någon förklaringsmodell som - med Teodorescu ord - innefattar "att blonda medelålders män alltid är förövare, inte heller att mörkhåriga unga kvinnor alltid är offer."

En individs handlingsutrymme avgörs av rådande strukturer i kombination med individens egna drivkrafter och förutsättningar. Vi kan diskutera i vilken grad strukturerna påverkar individernas frihet - vilket ansvar individen ska ha för att ta sig utanför dessa snäva ramar - eller hur vi bäst kommer till rätta för problematiken - men att det finns en samverkan mellan individ och struktur är snarare en förutsättning, än en diskussionsfråga.

(Analogt menar vissa att biologi är den främsta förklaringen till människors attityder, preferenser och handlande medan andra hävdar att samhälle och konstruktion har långt mycket större betydelse - men få är så extrema att de totalt förnekar att den andra sidan skulle ha NÅGON påverkan.)

Varför Teodorescu väljer att förstöra en annars välskriven och viktig text, och min lördagsmorgon, är för mig höjlt i dunkel. Jag hoppas att förklaringen inte är så banal som akademisk ohederlighet eller ideologisk enögdhet...

söndag 8 mars 2015

Låt bli min föräldraförsäkring!


Nu är de klåfingriga politikerna i gång igen. M (!) pratar om bonus till pappor som vabbar och sittande regering om en tredje pappamånad. Som om det inte var svårt nog ändå att få det att gå ihop så måste jag följa någon form av mönster för att inte gå miste om ersättning.

Jag och Pontus har inte följt något mönster. Vi diskuterar fram och tillbaka hur vi vill göra. Vi testar, vi reviderar och ser var vi landar. Vi försöker hjälpa varandra att få återhämtning, få arbeta och
 få vara med Carl-Johan så mycket vi vill. Just nu ser det ut som att det faktiskt kommer att bli ca 50/50 gällande uttag av föräldraförsäkring - men det är för att det passar våra behov - inte för att vi har ansträngt oss för att skapa "rättvisa". (Och att ha barn består f ö av ytterligare 16 timmar per dygn som inte syns i FK:s statistik).

Ytterligare en pappamånad drabbar de kvinnor som verkligen förtjänar vår lojalitet. De kvinnor som har olämpliga eller kanske våldsamma pappor till sina barn. Kvinnor som nu får problem eftersom de inte kan få ersättning för att ta hand om barnen själva men inte heller sätta barnen på förskola för att de är för små. Att påstå att dessa beslut skulle vara
feministiska är att kraftigt missbruka det begreppet.

Det är varje förälders eget ansvar att bygga en bra relation till sitt barn. Och den förälder som inte själv vill och engagerar sig i det bör heller inte tvingas, uppmanas eller lockas göra det. 
Att spendera tid med en förälder som inte vill spenderar tid med en är knappast mysigt eller bekräftande. Det är skadligt - för självkänslan och för det fortsatta livet. 

Sedan jag blev mamma känner jag mig ibland som en klick smör utbredd över en för stor bit bröd. Alla behov, måsten och önskningar sliter och drar i mig och jag har svårt att få ihop alla bitarna. Att då politikerna ska komma med än fler restriktioner är
något som enbart kan gynna de familjer där föräldrarna inte har en fungerande relation - och jag är ledsen - men jag har inte lust att offra mitt familjeliv i form av någon statligt påtvingad lojalitet visavi dem. Min familj är, och måste få vara, viktigast för mig.


onsdag 20 augusti 2014

Det själviska daltandet

Många ser sig själv som riktigt snälla och goda människor när de går andra människor till mötes gällande deras önskemål och daltar med dem. Ha, säger jag. När man daltar med en människa underlättar man för en person, och endast en, sig själv. Daltandet är värre än vanlig egoism eftersom det är egoism i snällhetens förklädnad. Låt mig ge några exempel:

Mina studenter vill ofta och gärna att jag ska förenkla kursen. Minska antalet sidor att läsa, ta bort tentor eller uppgifter. Om jag väljer att dalta med studenterna, att gå dem till mötes, då finns det en person som tjänar på det, jag. Studenterna kommer dock att tycka bättre om mig och göra det lättare för mig att undervisa. Jag kommer att få färre uppgifter att rätta och jag kommer att behöva lägga mindre tid på att stötta studenterna i sin inlärning. Studenterna å andra sidan får kanske bättre betyg – men de får utan tvivel sämre kunskaper, något som riskerar att slå hårt när det är dags för att söka arbete. Därför står jag fast även om vissa studenter blir hemskt upprörda. Men min vinst är studenternas förlust. Därför daltar jag inte.

När en människa blir sjuk ska hon helst behandlas med silkesvantar. Hon ska ligga hemma i sängen så länge som hon känner att hon behöver. Men en persons upplevda behov än inte nödvändigtvis det samma som ett verkligt behov. När jag stillatigande se på medan personer accepterar sängläge i är det en person som tjänar på det, nämligen jag. Den sjuka personen kommer att uppleva mig som omtänksam och tycka bättre om mig. Men faktum är att det finns få diagnoser där personen faktiskt blir bättre av att ligga hemma i sängen. Man kan generellt sätt inte vila sig frisk. Istället leder det ofta till motsatsen – att man blir sjukare. Att faktiskt förvänta sig vissa saker av någon som är sjuk – även om det är allvarliga sjukdomar - är vanligtvis till gagn för personen. Även om personen kanske upplever det jobbigt och tungt just då. Därför uppmanar jag alla jag känner att finna meningsfulla saker att fylla dagarna med (utifrån sina faktiska förutsättningar) även om vissa blir hemskt upprörda och menar att de är deras rättighet att ligga i sängen tills de är friska. Men min vinst är den sjukes förlust. Därför daltar jag inte.

När en människa gör något dumt eller presenterar mindre än förväntat så låter ofta de närmaste bli att kommentera eller ta upp det. Man vill ju inte någon ledsen! Men det finns en person som vinner på det och det är jag. Om jag inte ser och speglar dina mindre goda sidor utan bara jamsar med – då tycker du mer om mig. Och jag säger inte till människor att de är kompetenta bara för att skapa en positiv relation till dem. För de får en felaktig uppfattning om hur andra ser på dem och de får en tokig uppfattning om sin kompetens. Jag tar ifrån dem möjligheten att bli en bättre människa och utveckla sin kompetens. Därför ger jag både positiv och negativ feedback även om vissa blir hemskt upprörda. För min vinst är deras förlust. Därför daltar jag inte.

Så, att dalta leder till att det blir enklare för mig. Men den jag daltar med förlorar på det i längden även om personen inte uppfattar det så just då. Så om du faktiskt bryr dig om någon annan än dig själv: Sluta sänka kraven på dina elever eller medarbetare – hjälp dem att nå upp till kraven i stället, låt inte personer som är sjuka eller genomgår en kris dra sig undan från livet under längre perioder – visa och stötta dem i hur de kan få livet tillbaka och berätta inte för folk hur fantastiska de är om du inte menar det – utan ge feedback utifrån dina faktiska åsikter. Då slipper du vinna billiga poänger på bekostnad av någon annan. Civilkurage kallas det.

Photo: Lhys